Szolgáltatások
Sikerdíjas kárrendezés
/ Képviselet
 

Társaságunk megbízást vállal a kárrendezéssel kapcsolatos feladatok teljes körű ellátására, mely kiterjed Partnerünk különbözÅ‘ tárgyalásokon való képviseletére is. A kárrendezési eljárásban nagyfokú szakértelemmel és biztosítási tapasztalattal rendelkezÅ‘ munkatársak nyújtanak segítséget Partnereinknek. Ennek során társaságunk átvállalja a különbözÅ‘ tárgyalásos, illetve adminisztratív eljárások lefolytatását, ezzel jelentÅ‘s idÅ‘-és költségmegtakarítást lehetÅ‘vé téve Ügyfelei számára.

Bevonásunk esetén nagyságrendekkel nÅ‘ az esélye, hogy vitás esetekben a károsult számára kedvezÅ‘bb döntés szülessen, hiszen a biztosító annál inkább hajlandó a tárgyalásos megegyezésre, minél fontosabb számára ügyfele. Társaságunk ebben a presztízs - növelésben jelentÅ‘s szerepet tölt be, mert adott partnere képviselete mellett teljes - milliárdos nagyságrendű biztosítási díjat fizetÅ‘ – ügyfélkörét képviseli a biztosítóval szemben.

© Risk Partners Kft. 2008 Minden jog fenntartva!