Szolgáltatások
Sikerdíjas kárrendezés
 

Egy-egy káresemény bekövetkezésekor sokan bizonytalanok és kihívásokkal küzdenek kárigényük érvényesítése során. Ebben nagy szerepet játszik a biztosítási szaktudás, a kárrendezésben való jártasság, illetve a megfelelÅ‘ biztosítói kapcsolatrendszer hiánya. Egy káresemény kapcsán a kártérítések reális mértéke sem ismert a biztosítási piacon tapasztalatokkal nem rendelkezÅ‘k számára, ami különösen igaz a személyi sérüléses káresemények kapcsán.

 A biztosítási szerzÅ‘dés érdemi ismerete, valamint a káresetekben szerzett tapasztalatok jelentÅ‘sen segítik a biztosítóval történÅ‘ kárrendezés gyors és eredményes lefolytatását. Társaságunk tudja, hogy a kárrendezés gyorsasága legalább olyan fontos a károsult számára, mint az, hogy a kárösszeghez hozzájusson. Nyilvánvalóan nem mindegy, hogy több évig tartó pereskedés végén érkezik számlájára a jogos kártérítés, vagy egy pár hónapos tárgyalás lezárását követÅ‘en.

Társaságunk szakmai hátteret kíván biztosítani az egyes kárügyek lefolytatásának teljes folyamatában, mely magában foglalja a kárügyek felülvizsgálatát, a szakmai tanácsadást, illetve Ügyfelünk biztosító elÅ‘tti képviseletét.

Szolgáltatásaink egyes elemeit díjmentesen nyújtjuk.

© Risk Partners Kft. 2008 Minden jog fenntartva!